CZ / EN

Nové Nařízení EU 12019/1148 o uvádění na trh a používání prekurzorů výbušnin.

Dne 1.2.2021 vstoupilo v platnost nové Nařízením (EU) 2019/1148 o uvádění na trh a používání prekurzoru výbušnin. V souladu s těmito novými podmínkami dochází ke změnám v prodeji prekurzorů výbušnin.

Dle nových podmínek bude prodej prekurzorů výbušnin podléhajících omezení umožněn profesionálním uživatelům nebo hospodářským subjektům po vyplnění prohlášení.

Omezení se týká následujících produktů z našeho portfolia:

Peroxid vodíku nad 12% hm.

Směsi na bázi kyseliny peroxyoktové s vzorky peroxidu vodíku nad 12% hm.

Kyselina sírová nad 15% hm.

Kyselina dusičná nad 3% hm.

Dusičnan amonný.