CZ / en

Ukončení prodeje produktové řady Q-FOL k 4.1.2021

Vážení zákazníci,

Dovolujeme si Vás informovat, že výrobky spadající pod produktovou řadu Q-FOL (Q-FOL 906, 909 a 920/8), obsahují látku nonylfenol ethoxylovaný, která byla zařazena do přílohy XIV nařízení REACH a je tedy předmětem povolení podle tohoto nařízení.

 

Jelikož výrobce nepožádal o povolení této látky, nebude s účinností od 4. ledna 2021 tuto látku již vyrábět ani prodávat. Rovněž koncoví uživatelé nebudou moci tuto látku nadále používat po datu 4. ledna 2021, pokud sami nepožádali o povolení pro své použití.