CZ / EN

Změna ve správní radě společnosti OQEMA AG

Patrick Barthels, generální ředitel společnosti OQEMA Contract s odpovědností za rozvoj organiky ve skupině OQEMA, se stane členem představenstva společnosti OQEMA AG. Od 1. ledna 2020 tuto pozici převezme od Heinricha Eickmanna. Na rozdíl od předchozí struktury správní rady, která zahrnovala dva výkonné generální ředitele, bude Patrick Barthels v novém uspořádání jednat jako konvenční CSO a bude se zabývat zejména otázkami týkajícími se prodeje. Paralelně zůstane výkonným ředitelem skupiny OQEMA Contract v poradní roli.

Sabine Moritz, dříve finanční ředitelka společnosti OQEMA AG, chce po skončení smlouvy hledat nové výzvy. Nový finanční ředitel se značnými odbornými znalostmi v oblasti financí a strategie začne ve skupině působit od 1. dubna 2020. Peter Overlack se ujme této úlohy v přechodném období: „Společnost OQEMA se přemísťuje do budoucnosti. Se dvěma novými členy představenstva pro finance a prodej pokračujeme v růstovém kurzu a připravujeme se na budoucnost. Chtěli bychom vyjádřit naši hlubokou vděčnost dvěma odcházejícím členům správní rady, Heinrichovi Eickmannovi a Sabine Moritzové, za jejich úsilí a čas, který této společnosti věnovali, za jejich empatii a spolupráci. Přejeme jim vše nejlepší.“