CZ / EN

Product Data

B3 200 l/220 kg CZ

Description: Bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina Material number 104212
CASn
79-21-0 + 7722-84-1
INCI Code
-
Forumlar
-
EINECS-Code
201-186-8+231-765-0
Synonyms
roztok kys. peroxyoctové, peroxidu vodíku a kys. octové
Expiration
12

Safety information

ADR Limit
333
UN nr.
UN3149
ADR Class
5.1

Product information

Alt. lang.
Deutsch
B3 200 l/220 kg CZ
English
B3 200 l/220 kg CZ
Polski
B3 200 l/220 kg CZ
Slovensky
B3 200 l/220 kg CZ