CZ / EN

Product Data

Kyselina p-toluensulfonová (mono.)pyt.PD

Description: Bílá až narůžovělá krystalická látka Material number 104770
CASn
6192-52-5
INCI Code
-
Forumlar
C7H8O3S . H2O
EINECS-Code
203-180-0
Synonyms
PTSA, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid
Expiration
12

Safety information

ADR Limit
1000
UN nr.
UN2585
ADR Class
8

Product information

Alt. lang.
Deutsch
P-Toluolsulfonsäure (Monohydrat) Sack DD
English
P-toluenesulfonic acid (monohyd.) bag DD
Polski
Kwas p-toluenosulfonowy (mono.) wor. DD
Slovensky
Kyselina p-toluénsulfónová (mono.)vre.DD