CZ / EN

Informace o produktu

Kyselina fosforečná 75%TECH. soudek

Vzhled: Bezbarvá viskózní kapalina Materiál 105344
CASn
7664-38-2
INCI
-
Vzorec
H3PO4
ES
231-633-2
Synonyma
Kyselina fosforečná 75% technická
Exspirace (měsíce)
12

Informace pro dopravu

ADR Limit (kg,l)
1000
UN kód
UN1805
ADR třída
8

Informace o produktu

Cizí názvy
Deutsch
Phosphorsäure 75% tech. Fasslein
English
Phosphoric acid 75% tech. keg
Polski
Kwas fosforowy 75% tech. beczka
Slovensky
Kyselina fosforečná 75%tech.súdok