CZ / EN

Logistika IBC obalů

Při dodávkách zboží ve velkých obalech, jako jsou IBC 600 litrů nebo 1000 litrů, nabízíme zapůjčení těchto obalů na dobu 6ti týdnů zdarma. Přehled o zapůjčených obalech (včetně data zapůjčení, produktu v IBC) má zákazník na svém účtu v zákaznickém portále – portal.oqema.cz. Na tomto portále je  také možné, aby si zákazník sám objednal zpětný odvoz každého konkrétního obalu. U obalů zajišťujeme pravidelné povinné kontroly a jejich běžnou údržbu. Zákazníkům také poskytujeme podporu při jejich specifických potřebách ohledně zacházení s IBC.