CZ / EN

Korporátní shoda

Velmi důležité je pro nás odpovědné a zákonné chování, stejně jako dobrá spolupráce a to uvnitř společnosti i navenek. Vzájemný respekt a komunikace s obchodními partnery, orgány veřejné správy a veřejnosti vedou k řešení případného konfliktu. Tato kombinace je základem pro důvěru, kteru k nám chovají naši zákazníci, dodavatelé, veřejná správa a zaměstnanci.

Když se při rozepři předpokládá nepřátelské stanovisko, pak se pokroku vždy dosáhne jen odvážnými kroky. To je znakem kvality.

G. W. F. Hegel

Jsme přesvědčeni, že dosažení udržitelého hospodářského úspěchu je možné pouze díky povědomí o vlastních rizicích a příležitostech, stejně jako dodržováním platných pravidel a norem. Jako skupina OQEMA jsme se zavázali ke kodexu chování, který se vztahuje na každého zaměstnance ve všech zemích, kde působíme. Naše zaměstnance pravidelně vzděláváme a zvyšujeme jejich povědomí o tomto kodexu tak, aby se případnému porušování předpisů zabránilo ještě dříve, než k němu dojde. Všichni zaměstnanci skupiny OQEMA jsou také pravidelně školeni v otázkách dodržováni předpisů s důrazem na osobní školení. Dodržování všech předpisů v organizaci a celém provoz je hluboce zakořeněno ve všech našich společnostech.

Kodex chování společnosti OQEMA Group lze prohlížet a stáhnout zde.

V celé skupině OQEMA podporujeme odpovědné řízení rizik systémem řízení rizik (RMS). Orientaci našeho systému řízení rizik máme odvozenou od cílů společnosti a obchodních procesů. Zavedli jsme jednotné zásady v celé skupině a ty tvoří základ pro transparentní a přiměřené zvládnutí rizik.

Aby jsme co nejrychleji zjistili porušení právních předpisů či nařízení, zřídili jsme systém oznamovatelů, který nám pomáhá odhalit jakákoli porušení předpisů. Naši zaměstnanci jsou pozorní a ochotní upozornit na případné závažné porušení předpisů, pokud mají konkrétní důkazy. To se týká nejen tipů od zaměstnanců, ale i od obchodních partnerů, zákazníků nebo jiných třetích stran. Informace lze odeslat na e-mailovou adresu compliance@oqema.com nebo je předat přímo správci dokumentace. Se všemi tipy zacházíme přísně důvěrně při úplném zachování anonymity.

Kodex chování
Compliance Management
Compliance Management Systém řízení rizik Systém oznamování porušení pravidel
Systém oznamování porušení pravidel