CZ / EN

Kultura

Můžete se na nás spolehnout - děláme vše pro to, aby naše práce měla smysl. To se netýká pouze širokého sortimentu produktů, rozsáhlých služeb a odborných znalostí naší evropské sítě. Je to dáno především našimi zaměstnanci, každým z nich a jeho osobním závazkem na každý den.

Dodržujeme etické a ekonomické hodnoty, jak jsou definovány v našem Kodexu chování. Chceme vyjadřovat svůj závazek k zodpovědnosti ve způsobu, jakým se zabýváme lidmi i životním prostředím (naše firemní odpovědnost).

Důvěra je hlavním provozním aktivem v celém našem úsilí, bez ní není možná žádná další práce.

Albert Schweitzer

Naše hodnoty
Méně složitostí — více hodnot

Simplicity

S podnikatelským duchem rodinné firmy a ekonomickými možnostmi rozsáhlé sítě zjednodušujeme složitá řešení na jejich prostý základ, zjednodušujeme procesy a pracujeme se zaměřením na řešení. Takto vytváříme pro naše partnery přidanou hodnotu.

Závazek

Naplňujeme přání a požadavky výrobců a zpracovatelských společností.

Odbornost

Jsme doma v odvětvích našich zákazníků. To nám umožňuje podporovat naše partnery rozsáhlým technickým know-how. Jsme lidé, kteří pracují ve prospěch lidí.