CZ / EN

Vize & mise

Protože jednáme podnikatelsky a nebojíme se být průkopníky, dosahujeme tak vysoké míry zhodnocení. V dlouhodobém horizontu chceme utvářet evropský distribuční trh a toho dosáhneme především využitím našich vlastností a schopností, které nám pomohly stát se úspěšnými.

Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek.

Markus Aurelius

Vize a mise

Naše vize

Co hledáme?

 

Naším cílem je stát se přední distribuční společností v oblasti chemických komodit a specialit v Evropě, nabízet zákazníkům a dodavatelům individuální řešení.

Naše mise

Jak dosáhneme našeho cíle?

 

Na prvním místě jsou pro nás potřeby našich zákazníků a dodavatelů a proto je naše otevřenost základem pro neustálý vývoj a pokrok.

Naše strategie

Po celé Evropě se rozšiřujeme vytvářením synergií a rozvojem mimořádných řešení našich služeb. Zároveň dbáme našich tradičních firemních hodnot.