CZ / EN

Naše značka

Jednáme podnikatelsky, nebojíme se být průkopníky a tím dosahujeme vysoké míry zhodnocení. V dlouhodobém horizontu chceme utvářet evropský distribuční trh. Do naší značky OQEMA jsme vtiskli naši evropskou vizi budoucnosti a od počátku roku 2018 spojuje tato značka všechny naše společnosti ve skupině.

Copak je po jméně? Co růží zvou, i zváno jinak, vonělo by stejně.

William Shakespeare

Co OQEMA znamená?

Zachovali jsme "O" z našeho původního jména Overlack jako rozpoznávací znamení. Hodnoty, na kterých jsme postavili úspěch Overlacku v dosavadní 95ti leté historii, jsou pro nás stále základem i s novým jménem OQEMA. Spolehlivost, flexibilita, duch partnerství, tvrdé a poctivé práce jsou hodnoty, díky kterým jsme vyrostli a díky kterým naplňujeme požadavky našich zákazníků, dodavatelů, partnerů a zaměstnanců každý den.

"QEM" reprezentuje chemii (z anglického chemistry). Záměrně jsme ale jeho zápis zvolili pomocí písmena "Q", protože písmeno "Q" představuje "Qaracter", tedy ochotu vždy vyvinout mimořádné řešení pro zákazníky, dodavatele, partnery a zaměstnance, ale také schopnost pohledu za horizont.

Písmenem "A" vyjadřujeme náš geografický přístup "all over Europe", tedy "po celé Evropě"