CZ / EN

Historie

EURO - Šarm vznikl v září roku 1992 jako malá obchodní firma se širokým záběrem na petrochemikálie, organické a anorganické chemikálie, papírové obaly, kulatina, zemědělské komodity atd.

Stručně o naší historii:

 • V září jsme se ve Slatiňanech přestěhovali do nové administrativní budovy.
 • Připravovali jsme stavbu nového skladu a administrativní budovy v Plzni.
 • V září jsme zahájili výstavbu nové administrativní budovy ve Slatiňanech.
 • V prosinci jsme spustili nové webové stránky.
 • Od 1.1.2018 měníme název firmy z EURO - Šarm spol. s r.o. na OQEMA, s.r.o.
 • Do provozu jsme uvedli nový software pro správu vztahů se zákazníky - SAP CRM.
 • Opět jsme obhájili právo užívat logo Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii, které jsme získali v roce 2011.
 • Do provozu jsme uvedli první část nového skladu žíravin.
 • Oslavili jsme 25 let od založení firmy v roce 1992.
 • Zvýšili jsme bezpečnost díky použití dusíku pro pohon pneumatických pump a vyprazdňování cisteren.
 • Rozšířili jsme SAP ERP o modul datového skladu SAP BW.
 • Rozšířili jsme sortiment na již 1133 různých druhů chemikálií a chemických specialit.
 • Získali jsme certifikát RSPO - náš příspěvek k trvale udržitelnému rozvoji.
 • Účastnili jsme se výstavy výrobců nátěrových hmot European Coatings SHOW 2015 v Norimberku společně s partnery ze skupiny Overlack AG.
 • Rozšířili jsme sortiment na 1055 různých druhů chemikálií a chemických specialit.
 • Úspěšně jsme dokončili a zkolaudovali 2.etapu skladu hořlavin I. a IV. třídy včetně nové expediční haly. Projekt byl spolufinancován z prostředků Operačního programu Životní prostředí.
 • Obhájili jsme právo užívat logo Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii, které jsme získali v roce 2011.
 • Ve skladu v Plzni jsme dokončili projekt „Sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti Overlack (Euro - Šarm)“. Projekt byl spolufinancován z prostředků Operačního programu Životní prostředí.
 • Vytvořili jsme projekt „Komplexní přestavba skladu v Plzni“.
 • V celé historii firmy jsme poprvé překročili tržby 1 miliardy Kč.
 • Zahájili jsme výstavbu 2.etapy komplexní přestavby centrálního skladu ve Slatiňanech, který se skládá ze skladu hořlavin I. až IV. třídy a expediční haly.
 • Od 1.1.2014 jsme úspěšně přešli na účetní systém SAP ERP.
 • Našim zákazníkům jsme nabídli již téměř 1000 různých druhů chemikálií a chemických specialit.
 • Výrazně jsme navýšili tržby z prodeje dezinfekčních prostředků vyráběných ve vlastním závodě v Sokolově.
 • Rozšířili jsme sortiment o speciální chemikálie pro úpravu vody, výrobu kosmetiky a čistících prostředků.
 • V rámci optimalizace logistického zázemí jsme zrušili pronajatý sklad v Brně. Rozvoz zboží do této oblasti ČR realizujeme z centrálního skladu ve Slatiňanech.
 • Dokončili jsme 1. etapu komplexní přestavby centrálníh skladu ve Slatiňanech, která zahrnovala novou halu s celkovou rozlohou 2 400 m2 a kapacitou 4 000 paletových míst pro skladování pevných chemikálií a hořlavých kapalin III. a IV. třídy.
 • Pokračovali jsme v přípravě 2. etapy přestavby centrálního skladu Slatiňany zaměřené na zvýšení kapacity skladování hořlavých kapalin I. a II. třídy.
 • Nainstalovali jsme nové vyhřívané nádrže pro skladování roztoku hydroxidu sodného ve Slatiňanech.
 • V oblasti IT jsme pracovali na přípravě implementace nového ERP systému SAP.
 • Výrazně jsme navýšili tržby v oblasti prodeje speciálních chemikálií pro průmyslové aplikace.
 • Ve skladu v Plzni jsme zahájili projekt „Sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti Overlack (Euro - Šarm)“ s pozitivním vlivem na zlepšení životního prostředí.
 • Dokončili jsme dvouletý projekt "Vzdělávání zaměstnanců společnosti EURO - Šarm", který byl spolufinancován z programu EU. Tento projekt byl zaměřen na zvýšení odbornosti našich zaměstnanců v oblasti jazykového vzdělávání, obchodních dovedností, PC dovedností, vzdělávání v oblasti personalistiky a podnikové ekologie.
 • Dokončili jsme projekt sloučení společnosti OVERLACK spol. s r.o. se společností EURO - Šarm spol. s r.o. formou „Vnitrostátní fúze sloučením“. Rozhodný den fúze nastal 1.1.2011.
 • Dosáhli jsme růstu tržního podílu především v západních Čechách, kde jsme začali využívat sklad v Plzni.
 • V plzeňském skladu jsme nainstalovali nový zásobník na chlornan sodný a zrekonstruován zásobník na hydroxid sodný.
 • Rozšířili jsme sortiment o speciální chemikálie pro průmyslové aplikace.
 • Zahájili jsme dvouletý projekt „Vzdělávání zaměstnanců společnosti EURO-Šarm“, který je spolufinancován z programu Evropské unie.
 • Získali jsme osvědčení a máme právo užívat logo Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii.
 • <liVytvořili jsme projekt „Komplexní přestavba centrálního skladu ve Slatiňanech“.</li>
 • Podepsali jsme smlouvu o vstupu strategického partnera společnosti Overlack AG do společnosti EURO-Šarm spol.s.r.o. a stali jsme se součástí silné mezinárodní skupiny Overlack AG se sídlem v Mönchengladbachu v Německu.
 • Pro naše zákazníky jsme spustili novou verzi webových stránek www.eurosarm.cz s přehlednějším katalogem produktů včetně dokumentace.
 • Vytvořili jsme REACH point - aktuální a přehledné informace vyplývající z legislativy REACH.
 • Spustili jsme internetový portál pro významné zákazníky, kde zákazníci najdou aktuální a přehledně uspořádáné informace o svém obchodování s EURO - Šarmem.
 • Zavedli jsme automatickou avizaci dodávek, díky které mají naši zákazníci přesné informace o stavu objednávek.
 • Realizovali jsme II. etapu datového skladu.
 • Zavedli jsme interní systém HelpDesk, který pomáhá efektivněji vyhodnocovat a řešit uživatelské požadavky.
 • Pro dispečink jsme implementovali software, který pomáhá řídit a optimalizovat náklady všech druhů doprav s výjimkou železniční přepravy.
 • Realizovali jsme I. etapu datového skladu.
 • Náš sortiment jsme rozšířili o hnojiva a odpěnovače pro úpravu vody.
 • Oslavili jsme výročí 15 let od založení firmy.
 • Pro řízení vztahů se zákazníky jsme implementovali Microsoft Dynamics CRM 3.0.
 • Zahájili jsme 1.etapu přestavby centrálního skladu Slatiňany.
 • Přijali jsme specialistu na problematiku REACH (legislativa, změna dokumentace atd.).
 • Došlo k akvizici konkurenční firmy PPD Chemicals a my jsme se tak stali jejím 100% vlastníkem.
 • Rozšířili jsme sortiment o pigmenty a vůně pro průmyslové aplikace.
 • Provedli jsme segmentaci zákazníků, která pomohla ke kvalitnější a cílené péči našich zákazníků.
 • Získali jsme zastoupení na Slovensku (Slovchema Distribution) a díky tomu nám narostl obrat o 61%.
 • Připravili jsme novou verzi webových stránek www.eurosarm.cz s katalogem produktů včetně dokumentace.
 • Výrazně jsme rozšířili celý sortiment. Kromě obchodu s chemikáliemi jsme se začali zabývat i obchodem se speciálními doplňky výživy pro živočišnou výrobu (agrospeciality).
 • Rozšířili jsme náš obchodní tým tak, aby byl blíže všem našim zákazníkům.
 • Rozšířili jsme tým našich komoditních (produktových) manažerů, kteří lépe rozumí nakupované oblasti, budují dobré a silné vazby s dodavateli a pomáhají řešit problémy našich zákazníků.
 • Vzrostl nám obrat i tržní podíl.
 • Rozšířujeme sortiment.
 • Získali jsme vertifikát řízení jakosti ČSN - ISO 9001:2000.
 • Rozhodli jsme se se v budoucnu věnovat pouze jedinému podnikateskému záměru - distribuci chemikálií a obchod se zemědělskými komoditami jsme transformovali do nové společnosti.
 • Rozšířili jsme sortiment o organická rozpouštědla pro průmysl vyrábějící barvy a laky (aceton, toluen, xylen apod.).
 • Ukončili jsme provoz skladu v Mrzkovicích, který byl příliš blízko centrálního skladu Slatiňany.
 • Zaměřili jsme se na dva podnikatelské záměry:
  • Distribuce chemikálií.
  • Obchod se zemědělskými komoditami.
 • Masivně jsme začali získávat zákazníky v oblasti distribuce chemikálií.
 • Rozšířili jsme sortiment o anorganické soli, organické kyseliny, chlorované uhlovodíky apod.
 • Vybudovali jsme menší sklady v Brně a Šenově u Ostravy.
 • Zahájili jsme členství ve Svazu chemického průmyslu ČR a Svazu chemických obchodníků a distributorů ČR.
 • Pronajali jsme si skladové prostory pro chemikálie ve Slatiňanech (okres Chrudim) a v Mrzkovicích (okres Havlíčkův Brod).
 • Rozšířili jsme služby o dodávky chemikálií v menších baleních (lahve, sudy, kontejnery).
 • Výrazně jsme zvýšili počet zaměstnanců.
 • Z důvodu legislativních a technologických změn došlo k výraznému zmenšení trhu s těžkým topným olejem.
 • Stali jsme se dominantním dovozcem hydroxidu sodného do ČR.
 • Výrazně narostl náš tržní podíl se základními chemikáliemi.
 • RZačali jsme rozvíjet spolupráci s dodavateli z Česka, Slovenska, Polska a západní Evropy.
 • Realizovali jsme naše další podnikatelské záměry jako obchod se zemědělskými komoditami, papírovými obaly hutními výrobky. Naší významnou obchodní činnosti byl stále prodej těžkého topného oleje.
 • Proběhli naše první dodávky také v autocisternách.
 • V našem sortimentu jsou zejména základní anorganické chemikálie (hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová apod.).
 • Uskutečnili jsme první dodávky chemikálií ve vlakocisternách a to především dodávky hydroxidu sodného a těžkého topného oleje - mazutu.