CZ / EN

Informace o produktu

Kyselina p-toluensulfonová (mono.)pyt.PD

Vzhled: Bílá až narůžovělá krystalická látka Materiál 104770
CASn
6192-52-5
INCI
-
Vzorec
C7H8O3S . H2O
ES
203-180-0
Synonyma
PTSA, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid
Exspirace (měsíce)
12

Informace pro dopravu

ADR Limit (kg,l)
1000
UN kód
UN2585
ADR třída
8

Informace o produktu

Cizí názvy
Deutsch
P-Toluolsulfonsäure (Monohydrat) Sack DD
English
P-toluenesulfonic acid (monohyd.) bag DD
Polski
Kwas p-toluenosulfonowy (mono.) wor. DD
Slovensky
Kyselina p-toluénsulfónová (mono.)vre.DD