CZ / EN

Informace o produktu

Shellsol D60

Vzhled: čirá kapalina bez sedimentu Materiál 318100607800
CASn
-
INCI
-
Vzorec
-
ES
918-481-9
Synonyma
Uhlovodíky C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromatické
Exspirace (měsíce)
24

Informace pro dopravu

ADR Limit (kg,l)
-
UN kód
-
ADR třída
-

Informace o produktu

Cizí názvy
Deutsch
Shellsol D60
English
Shellsol D60
Polski
Shellsol D60
Slovensky
Shellsol D60

Dostupná balení

Název produktu
Shellsol D60 AC PD
Hmotnost
-
Skladové číslo
103023
Objem obalu
-
Obvyklá dodací lhůta (dny)
dohodou
Tolerance množství
-

Název produktu
Shellsol D60 kont. 1000 l
Hmotnost
800 kg
Skladové číslo
104845
Objem obalu
1000 l
Obvyklá dodací lhůta (dny)
dohodou
Tolerance množství
0,75%

Název produktu
Shellsol D60 sud
Hmotnost
140 kg
Skladové číslo
104847
Objem obalu
220 l
Obvyklá dodací lhůta (dny)
dohodou
Tolerance množství
1%