CZ / EN

Informace o produktu

Vápenný hydrát (SuperCalco) pyt. 20 kg

Vzhled: bílý až béžový, jemný prášek, bez zápachu Materiál 105081
CASn
1305-62-0
INCI
-
Vzorec
Ca(OH)2
ES
215-137-3
Synonyma
Hydroxid vápenatý, Hašené vápno, stavební vápno
Exspirace (měsíce)
6

Informace pro dopravu

ADR Limit (kg,l)
-1
UN kód
-
ADR třída
-

Informace o produktu

Cizí názvy
Deutsch
Kalkhydrat (SuperCalco) Sack
English
Lime hydrate (SuperCalco) bag
Polski
Wapno wodzian (SuperCalco) wor.
Slovensky
Vápenný hydrát (SuperCalco) vrece