CZ / EN

Ionexy

Od konce roku 2012 jsme se stali partnerem fy Jacobi Carbons a dodáváme pro Českou republiku a Slovensko nejen ionexové hmoty, ale také aktivní uhlí. Jacobi Carbons je japonský výrobce těchto materiálů, který se dynamicky rozvíjí po celém světě.

Resinexy jsou vysoce kvalitní ionexové hmoty, které se používají převážně v oblasti energetiky a teplárenství, v rafinériích a chemickém průmyslu. Základní rozdělení z hlediska náboje je na katexy, slabě nebo silně kyselé a anexy, slabě nebo silně bazické. Ionexy se dělí podle velikosti pórů na gelové a na makroporézní.

Typické oblasti použití ionexových hmot:

Změkčování vody
Typickými produkty jsou Resinex K-8, Resinex KW-8, Resinex KW-H.

Deionizace vody
Typickým produktem je Resinex KP.

Demineralizace vody
Typickými produkty jsou Resinex K-8, Resinex A-4, Resinex AB-1, Resinex MX-11.

Dekarbonizace vody
Typickým produktem je Resinex KH.

Procesní vody / úprava vody
Typickými produkty jsou mixbedy, jednorázový Resinex MX-21 nebo Resinex MX-11, s regenerací Resinex MX-1 nebo Resinex MX-2.

Odstranění dusičnanů
Typickým produktem je Resinex NR-1.

Odstranění těžkých kovů
Typickými produkty jsou Resinex CH-23 a Resinex CH-80, který je schopen sorbovat i Hg.

Jedná se o zakladní oblasti použití. Máme k dispozici i další speciální ionexové hmoty, jako např. na odstranění bóru Resinex BR-1 nebo řadu Resinex NC pro jaderné elektrárny.

Hledáte konkrétní produkt?

Sem zadejte dotaz pro vyhledání produktu (název, vzorec, CAS ...).

Kontaktujte nás.

Daniel Hrma

Segmentový manažer

T +420 603 166 021
daniel.hrma@oqema.com